Ντύσε την/τον Jordin sparks

Since Flash is no longer supported after the end of 2020, you need to use the downloadable launcher to continue playing Stardoll.
Get the Launcher!
Επόμενο σε Singers

Όνομα: Jordin Brianna Sparks

Επάγγελμα: Singer

Γενέθλια: December 22, 1989

In her American Idol biography, she thanks her parents and God for her win.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Jordin sparks