Ντύσε την/τον Abdul Aziz

Since Flash is no longer supported after the end of 2020, you need to use the downloadable launcher to continue playing Stardoll.
Get the Launcher!
Επόμενο σε Singers

Όνομα: Abdel Aziz Abdel Rahman Al-Khalid

Επάγγελμα: Singer

Γενέθλια: March 18, 1982

The winner of pan-Arab TV talent show Star Academy arab world|Star Academy 6. He was the second saudiarabian to win the competition

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Abdul Aziz