Ντύσε την/τον Akon

Since Flash is no longer supported after the end of 2020, you need to use the downloadable launcher to continue playing Stardoll.
Get the Launcher!
Επόμενο σε Singers

Όνομα: Aliaune Daye Thiam aka Akon

Επάγγελμα: singer

Γενέθλια: april 30, 1973

He is also known for his reggae music. Akon was born in St. Louis and raised in Senegal, Africa until he was 7.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Akon