Ντύσε την/τον Hyori

Since Flash is no longer supported after the end of 2020, you need to use the downloadable launcher to continue playing Stardoll.
Get the Launcher!
Επόμενο σε Singers

Όνομα: Lee Hyori

Επάγγελμα: Singer, Actress

Γενέθλια: May 10, 1979

Lee started her career as part of the Korean pop girl group Fin.K.L. She was discovered while taking sticker pictures with her friends

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Hyori