Ντύσε την/τον Lucas Grabeel

Επόμενο σε Actors

Όνομα: Lucas Stephen Grabeel

Επάγγελμα: Actor

Γενέθλια: November 23,1984

Attended Kickapoo High School in Springfield, Missouri. Came in 5th at the 52nd MSHSAA Speech & Debate Championships in 2003. His favorite dance as a kid was the hokey poky. Does a variety of accents. Plays piano, guitar and accordion. Dances jazz, ballet, hip-hop and tap. Is a tenor.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Lucas Grabeel