Ντύσε την/τον Milo Ventimiglia

Επόμενο σε Actors

Όνομα: Milo Anthony Ventimiglia

Επάγγελμα: Actor

Γενέθλια: July 8, 1977

Is a vegetarian. Does not smoke or drink alcohol. Is a fan of the British band, The Clash.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Milo Ventimiglia