Ντύσε την/τον Drake Bell

Επόμενο σε Singers

Όνομα: Drake Bell

Επάγγελμα: Actor

Γενέθλια: June 27, 1986

Played John Cusack's son in The Jack Bull (1999) then played a young John Cusack, in a flashback scene, in High Fidelity (2000). Has his own band: Drake Bell, originally called Drake 24/7. His car is a '66 Mustang. Favorite cartoon is "Aqua Teen Hunger Force" (2000).

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Drake Bell