Ντύσε την/τον Zhang Ziyi 2

Επόμενο σε Actresses

Όνομα: Zhang Zi-Yi

Επάγγελμα: actress

Γενέθλια: february 9, 1979

Listed in People Magazine's '50 Most Beautiful People' List in 2005. Was listed in "Time Magazines" World's 100 Most Influential People where she was called"China's Gift to Hollywood." Is Global Ambassador for Special Olympics movement.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Zhang Ziyi 2