Ντύσε την/τον Lady Gaga

Επόμενο σε Singers

Όνομα: Stefani Joanne Angelina Germanotta

Επάγγελμα: American Singer

Γενέθλια: March 28, 1986

Lady Gaga (Stefani Joanne Angelina Germanotta) began performing in the rock music scene of New York City's Lower East Side in 2003. Her debut studio album, The Fame (2008), was a commercial success and achieved international popularity. Her contributions to the music industry have garnered her numerous achievements including two Grammy Awards, two Guinness World Records and the estimated sale of fifteen million albums and fifty-one million singles worldwide.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Lady Gaga