Ντύσε την/τον US5 Richie

Επόμενο σε Singers

Όνομα: Christopher Richard Stringini

Επάγγελμα: Singer in boy band US5

Γενέθλια: November 28, 1988

Richie is the comedian of the group and he keeps the band in stitches with his impersonations and constant energy.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ US5 Richie