12 Νύχτες Χριστουγέννων - Επίσκεψη από τον Άγιο Βασίλη!

12 Νύχτες Χριστουγέννων - Επίσκεψη από τον Άγιο Βασίλη!
Hey Dolls!
You may have heard about the 12 days of Christmas, which take place after the big holiday, but this year, we are celebrating the 12 nights of Christmas BEFORE the 25th! Santa (link) is is super-busy as always, but he wants to keep track of what all of our dolls are up to! He has sent some very special elves (from the night sprites division) to hang out here on Stardoll during the 12 nights of Christmas! Each night leading up to Christmas, one of the sprites will visit a few lucky dolls. They will bring with them a bit of mischief and mayhem when they visit, but Santa will make up for anything they do by granting wishes from the visited doll’s wishlist when he comes to get feedback from his helpers! These sprites hang out near lights, so if you want a visit, be sure your Suite is well lit up to attract them! 
If you would like a visit from our silly sprites, enter this contest to let us know something good you have done this year to ensure you are on Santa’s NICE list! By entering this contest, you acknowledge that you are okay allowing one of Santa’s sprites to come visit your Suite and move items around as well.
RULES: 
-Write in the box below to tell us something nice you’ve done this year by Friday, December 21. (Those who write gibberish or copy and paste random text will not be eligible to get a visit from Santa’s sprites.) 
- Be sure your wish list is full of items you are hoping for! 
-Have fun!
Γεια σας Κούκλες!

Μπορεί να έχετε ακούσει για τις 12 ημέρες των Χριστουγέννων μετά τις γιορτές, αλλά φέτος, γιορτάζουμε τις 12 νύχτες των Χριστουγέννων ΠΡΙΝ τις 25!
Ο Άγιος Βασίλης είναι υπερ-απασχολημένος όπως πάντα, αλλά θέλει να δει τι κάνουν όλες οι κούκλες μας! Έχει στείλει μερικά πολύ ξεχωριστά ξωτικά να παραμείνουν εδώ στο Stardoll κατά τη διάρκεια των 12 νυχτών των Sprite by the LightΧριστουγέννων! Κάθε νύχτα μέχρι τα Χριστούγεννα, ένα από τα ξωτικά θα επισκέπτεται μερικές τυχερές κούκλες. Θα φέρουν μαζί τους και λίγο χάος όταν επισκέπτονται τις Σουίτες σας, αλλά ο Άγιος Βασίλης θα αντισταθμίσει οτιδήποτε έχουν κάνει, πραγματοποιώντας ευχές από τη λίστα ευχών σας! Αυτά τα ξωτικά προσελκύονται από τα φώτα, οπότε αν θέλετε να σας επισκεφτούν, βεβαιωθείτε ότι η σουίτα σας είναι καλά φωτισμένη!

Πάρτε μέρος λοιπόν, σε αυτόν τον διαγωνισμό και πείτε μας κάτι καλό που έχετε κάνει φέτος! Συμμετέχοντας σε αυτόν τον διαγωνισμό, δέχεστε να σας επισκεφτεί ένα από τα ξωτικά, τα οποία μπορεί να μετακινήσουν κάποια από τα πράγματά σας.


ΚΑΝΟΝΕΣ: 

-Γράψτε στο παρακάτω πλαίσιο για κάτι καλό που κάνατε φέτος, μέχρι την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου. (Αυτοί που γράφουν ακαταλαβίστικα ή αντιγράφουν και επικολλούν τυχαίο κείμενο δεν θα έχουν έγκυρή συμμετοχή και δεν θα τους επισκεφτεί ξωτικό ή ο Άγιος Βασίλης).

- Βεβαιωθείτε ότι η λίστα ευχών σας είναι γεμάτη από αντικείμενα που θέλετε!

- Διασκεδάστε!


Καλές Γιορτές
Διαφήμιση