Ντύσε την/τον US5 Richie

Since Flash is no longer supported after the end of 2020, you need to use the downloadable launcher to continue playing Stardoll.
Get the Launcher!
Επόμενο σε Singers

Όνομα: Christopher Richard Stringini

Επάγγελμα: Singer in boy band US5

Γενέθλια: November 28, 1988

Richie is the comedian of the group and he keeps the band in stitches with his impersonations and constant energy.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ US5 Richie