Ντύσε την/τον Vanessa Paradis

Επόμενο σε Singers

Όνομα: Vanessa Chantal Paradis

Επάγγελμα: Singer, Actress

Γενέθλια: December 22, 1972

Since 1998, Paradis has been in a relationship with American actor Johnny Depp. Paradis caught Depp's eye in a hotel lobby in Paris while he was there shooting the film The Ninth Gate.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Vanessa Paradis