Ντύσε την/τον Takeshi Kaneshiro

Since Flash is no longer supported after the end of 2020, you need to use the downloadable launcher to continue playing Stardoll.
Get the Launcher!
Επόμενο σε Actors

Όνομα: Takeshi Kaneshiro

Επάγγελμα: Actor

Γενέθλια: October 11, 1973

Father is Japanese, mother is Taiwanese. Speaks Mandarin, Japanese, Cantonese, English, Taiwanese. Resides in Tokyo. Has 2 brothers.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Takeshi Kaneshiro