Ντύσε την/τον Hilary Duff

Since Flash is no longer supported after the end of 2020, you need to use the downloadable launcher to continue playing Stardoll.
Get the Launcher!
Επόμενο σε Singers

Όνομα: Hilary Erhard Duff

Επάγγελμα: Actress and singer

Γενέθλια: September 28, 1987

Hilary is involved with several charities and has donated US 250, 000 to help the victims of Hurricane Katrina.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Hilary Duff