Ντύσε την/τον Shawn Ashmore alias Bobby Drake

Since Flash is no longer supported after the end of 2020, you need to use the downloadable launcher to continue playing Stardoll.
Get the Launcher!
Επόμενο σε Actors

Όνομα: Shawn Robert Ashmore

Επάγγελμα: Actor

Γενέθλια: 7 October 1979

Has his grandfather's initials tattooed on his wrist, as does his twin brother Aaron.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Shawn Ashmore alias Bobby Drake