Ντύσε την/τον Faye Wong

Since Flash is no longer supported after the end of 2020, you need to use the downloadable launcher to continue playing Stardoll.
Get the Launcher!
Επόμενο σε Singers

Όνομα: Faye Wong

Επάγγελμα: Chinese singer

Γενέθλια: August 8, 1969

Faye has acted in several TV shows and films, most memorably in Wong Kar-wai's Chunking Express

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Faye Wong