Ντύσε την/τον Lindsay Lohan

Επόμενο σε Actresses

Όνομα: Lindsay Dee Lohan

Επάγγελμα: Actress in the movie 'Mean Girls,' model, singer

Γενέθλια: July 2, 1986

Made her motion picture debut by playing identical twins in Disney's 1998 remake of 'The Parent Trap'.

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Lindsay Lohan