Ντύσε την/τον Faye Wong

Επόμενο σε Singers

Όνομα: Faye Wong

Επάγγελμα: Chinese singer

Γενέθλια: August 8, 1969

Faye has acted in several TV shows and films, most memorably in Wong Kar-wai's Chunking Express

ΑΛΛΕΣ STARDOLLS ΟΠΩΣ Faye Wong